bezdech

52 teksty – auto­rem jest bez­dech.

Uczyń mi tę przy­jem­ność, nie po­jawiaj się więcej w moim życiu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2016, 01:45

Cisza oka­zuje się z cza­sem bar­dzo wymowna. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 lipca 2015, 22:15

Jes­teś dla mnie zadrą w sercu. 

myśl • 29 czerwca 2015, 23:16

Tęskno­ta pus­toszy mi duszę, świszczy w sercu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 maja 2015, 02:16

Nasza miłość na pew­no wciąż trwała, ale po pros­tu była be­zużyteczna, ciężka do udźwig­nięcia, bezwład­na w nas, jałowa jak zbrod­nia lub potępienie. Była tyl­ko cier­pli­wością bez przyszłości i upar­tym czekaniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2015, 22:17

Je­dyną osobą, która może Cię uszczęśli­wić jes­teś Ty sam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2015, 22:16

By­le co, by­le razem. 

myśl • 14 kwietnia 2015, 07:52

Brak cza­su to brak przes­trze­ni dla uczuć. 

myśl • 1 kwietnia 2015, 19:40

Prędzej czy później tra­cisz to, co kochasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 marca 2015, 19:23

Nie myl przyz­wycza­jenia z uczu­ciem. Zbiegu oko­liczności z przeznaczeniem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2015, 07:50

bezdech

Patrycja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezdech

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 stycznia 2016, 01:45bezdech do­dał no­wy tek­st Uczyń mi tę przy­jem­ność, [...]

29 lipca 2015, 22:40Cris sko­men­to­wał tek­st Cisza oka­zuje się z [...]

29 lipca 2015, 22:15bezdech do­dał no­wy tek­st Cisza oka­zuje się z [...]

29 czerwca 2015, 23:16bezdech do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie zadrą [...]

30 maja 2015, 02:16bezdech do­dał no­wy tek­st Tęsknota pus­toszy mi duszę, [...]

11 maja 2015, 22:42Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Nasza miłość na pew­no [...]

11 maja 2015, 22:17bezdech do­dał no­wy tek­st Nasza miłość na pew­no [...]

19 kwietnia 2015, 22:16bezdech do­dał no­wy tek­st Jedyną osobą, która może [...]

14 kwietnia 2015, 09:11onejka sko­men­to­wał tek­st Byle co, by­le ra­zem.  

14 kwietnia 2015, 07:52bezdech do­dał no­wy tek­st Byle co, by­le ra­zem.